Advies

Filosofie

In een veranderende wereld is persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit van groot belang. Dit persoonlijk leiderschap vraagt om zelfkennis, visie en kracht. Persoonlijk leiderschap kan vervolgens worden ingezet om anderen te inspireren en richting te geven. Maar het begint bij persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Uittenhout Advies is van mening dat ieder mens over specifieke talenten en competenties beschikt en de wil heeft om zich verder te ontwikkelen. Uittenhout Advies stimuleert u om deze talenten en competenties zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen, zodat u zelf de regie in handen neemt bij de inrichting van uw persoonlijke omgeving en werkomgeving.

Uittenhout Advies werkt vanuit de visie dat authenticiteit, gelijkwaardigheid en ervaringsleren de beste leermeester is.

Het logo van Uittenhout Advies symboliseert het loslaten, het in beweging komen en de mogelijkheid en keuze tot verandering.